بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مشخصات همکاران دبیرستان جابربن حیان در سال تحصیلی 1400-1399

همکاران محترم شاغل(رسمی، موظف و غیر موظف، حق التدریس، ...) و بازنشسته آموزش و پرورش که تمایل به همکاری با دبیرستان جابربن حیان در سال تحصیلی 1400-1399 را دارند، لازم است این فرم را به طور دقیق تکمیل نمایند.
مسئولیت و عواقب عدم درج صحیح اطلاعات متوجه همکار محترم می باشد.

در ورود اطلاعات دقت نمایید.
کد ملی باید 10 رقم باشد.

مطابق مشخصات دقیق ثبت شده در شناسنامه

مطابق مشخصات دقیق ثبت شده در شناسنامه

مطابق رقم درج شده در حکم کارگزینی

مطابق مشخصات دقیق ثبت شده در شناسنامه

مطابق مشخصات دقیق ثبت شده در شناسنامه

مطابق مشخصات دقیق ثبت شده در شناسنامه

مطابق مشخصات دقیق ثبت شده در شناسنامه

مطابق مشخصات دقیق ثبت شده در شناسنامه

مطابق مشخصات دقیق ثبت شده در شناسنامه

مطابق مشخصات دقیق ثبت شده در شناسنامه

بازنشستگان محترم لازم است این رقم را ثبت نمایند

شماره تلفن همراهی که دسترسی اصلی با آن برقرار می شود(تماس، پیامک، فضای مجازی و ..) را مرقوم نمایید

در صورت استفاده از شماره تلفن همراه دیگر، لطفا ارقام را وارد نمایید.

بازنشستگان محترم، لطفا آخرین منطقه فعالیت قبل از بازنشستگی را مرقوم نمایند.
در صورت فعالیت در غیر از شهر تهران، محل مورد نظر را نیز درج نمایید.

 

سالهای خدمت سپری شده در آموزش و پرورش تا پایان شهریور 99 طبق آخرین حکم را مرقوم نمایید.
بازنشستگان محترم میزان فعالیت پس از بازنشستگی را به سالهای خدمت اضافه نموده و مرقوم نمایند.

میزان ساعاتی که ابلاغ برای سال آتی دریافت نموده و یا تمایل به فعالیت موظف در دبیرستان جابربن حیان را دارید اعلام نمایید.

میزان ساعاتی که تمایل دارید به صورت حق التدریس در دبیرستان جابربن حیان برای سال تحصیلی 1400-1399 فعالیت داشته باشید را درج نمایید

صرفا یک موضوع را انتخاب نمایید.

میزان سالهای فعالیت اجرایی خود در موضوع انتخاب شده را درج نمایید

تمایل به تدریس در پایه های ذیل را دارم *

همکار محترم با توجه به محدودیت های تنظیم برنامه ریزی هفتگی آموزشی مدرسه، درخواستهای جنابعالی نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.

روزهای آماده به همکاری در دبیرستان جابربن حیان در سال تحصیلی 1400-1399

لطفا درخواستها، شرایط خاص و مواردی که در تنظیم برنامه همکاری با جنابعالی موثر خواهد بود را بنویسید.